Bel nu 0517 415 116

Vakantie!

Vaarroutes Escape en Folka

Friesland is wonderschoon. Hierbij suggesties voor vaarroutes en wat dorpjes verder uitgelicht

Vanuit Harlingen vaart u het Van Harinxmakanaal af richting Leeuwarden. Vanuit Leeuwarden kunt u richting De Friese meren of richting Dokkum. We zeggen altijd dat het Van Harinxmakanaal het oefengedeelte is om het schip goed te leren kennen. Er is ruimte om goed zelf te wennen aan het schip en te leren hoe snel hij reageert op de motor, wat de wind doet en hoe hij stuurt. Dit is altijd moeilijk bij een start in het Friese Meren gebied wat vrij smal kan zijn en waar het druk is.

Hieronder een aantal routes.

De afstanden en duur zijn inschattingen.

Carline (Escape en Folka Marie) vaarroute weekend

Carline (Escape en Folka Marie) vaarroute 1 week

Carline (Escape en Folka Marie) vaarroute 2 weken

 

Hieronder een aantal stadjes en dorpjes die voorkomen in de voorgestelde vaarroutes nader uitgelicht:

Harlingen

Bekend om:
- Enige Friese havenstad met open verbinding met de (Wadden)zee
- Vertrekpunt van de veerboot naar Terschelling en Vlieland
- Idyllisch centrum
- Simon Vestdijk

Haven:
Die van Bijko natuurlijk maar dichter in de binnenstad liggen is ook heel leuk, hiervoor is de verengingshaven een goede optie.

Franeker

Bekend om:
- Planetarium
- Kaatsen
- Idyllisch centrum

Haven:
Voor of na de brug in Franeker aan het V Harinxmakanaal zijn goede aanlegmogelijkheden

Leeuwarden

Bekend om:
- Hoofdstad van Friesland
- Winkelen
- Prinsentuin en Oldehove
- Fries Museum

Haven:
In de Prinsentuin

Dokkum

Bekend om:
- Bonifatius
- Sint-Martinuskerk

Haven:
In het gehele centrum

Kollum

Bekend om:
- Gezellig centrum dorp
- Bergumermeer

Haven:
Haventje nabij het centrum

Opmerking:
Als je van Kollum naar het Bergumermeer wilt varen dan moet op zowel de Escape als de Folka alles plat (tent en klapramen opbouw) vanwege de doorvaarthoogte. Optie is om weer terug via Dokkum te varen.

Eernewoude / Princenhof

Bekend om:
- Natuur

Haven:
Marrekrite ligplaats in de natuur zoeken

Grou

Bekend om:
- Pikmeer
- Idyllisch dorp
- Geen Sinterklaas maar St Piter

Haven:
Pasanten haven aan het Pikmeer

Sneek

Bekend om:
- Waterpoort
- Winkelen
- Sneekweek
- Sneekermeer

Haven:
Ligplaatsen aan de Houkesloot

Lemmer

Bekend om:
- Havenstad IJsselmeer
- Sluis

Haven:
Ligplaatsen in het centrum

Heeg

Bekend om:
- Heegermeer
- Idyllisch dorp
- Zeilscholen en uitgaansgelegenheid Aldwal (disco)

Haven:
Ligplaatsen in het centrum

Workum

Bekend om:
- Jopie Huisman museum
- Idyllisch centrum
- Havenstad IJsselmeer

Haven:
Ligplaatsen in het centrum

Bolsward

Bekend om:
- Idyllisch centrum
- Winkelen

Haven:
aan het Kruiswater (Gleibakkerij) aan de zuidkant van Bolsward of bij de Gijsbert Japicxbrug (noordwestzijde van het centrum)

the journey is the destination Dan Eldon